Page précédente

TOUITOU Shalom
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : 1916
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1 mars 1973 (57 ans)
          Lieu : Israël - Nazareth Illit
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shalom
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec KARALOU Razala Gisèle (1906 - 1997) :
                UST : MARRIED
                Référence à des données utilisées comme description :
                            Fichier : SHALOMRAZALATOUITOU.jpg

                              SHALOMRAZALATOUITOU.jpg
                                  Nom donné à un format dans lequel des informations peuvent être transcrites : jpg
                Enfants :
                   TOUITOU Fredj Abraham (1929 Djelfa - 2019 )
                   TOUITOU Esther (1934)
                   TOUITOU Mazal-Tov (1936)
                   TOUITOU Israël (1939)
                   TOUITOU Juliette (1942)
                   TOUITOU Moshe Moushi (1949)

TOUITOU Shalom
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Fredj Abraham (1929 - 2019)
    Mère : SELLAM (BEN-HOUDOU) Dada Bessya (1938 - 2020)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Jacob Yaakov (?)
       TOUITOU Rachel Rahel (?)
       TOUITOU Sara (?)
       TOUITOU Fernand (?)
       TOUITOU Haya (?)
       TOUITOU Rosalie (?)
       TOUITOU Hanna (?)
       TOUITOU Simone (?)
       TOUITOU Miriam (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shalom
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Shalom
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Abraham Bihi (1918) (Age à la naissance de l'enfant : 22 ans)
    Mère : LALOU Messaouda Bechi (1899) (Age à la naissance de l'enfant : 41 ans)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Fortunee Bouda Messaouda (1927 )
       TOUITOU Raymonde Maash (1938 )
       TOUITOU Eliyahou (1943 )
    Naissance :
          Date : 2 décembre 1940
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shalom
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Shani
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Israel
    Mère : ??? Guila
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shani
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec SUISSA Yitzhak :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   SUISSA Naama (?)
                   SUISSA Israël Meir (?)
                   SUISSA Shimon (?)
                   SUISSA Oria (?)
                   SUISSA Adi (?)

TOUITOU Sharon
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Eric
    Mère : ATTIA Golda (1962)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Yonathan (?)
       TOUITOU Roy (?)
       TOUITOU Tomer (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sharon
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Shirel
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Stephane Baroukh
    Mère : CHEKROUN Rahel (1974)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Alon (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shirel
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Shlomoh
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shlomoh
          Nom de famille : TOUITOU
        Enfant :
           TOUITOU Bahi (?)

TOUITOU Shlomoh
    Naissance :
          Date : avant 1898
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shlomoh
          Nom de famille : TOUITOU
        Enfant :
           TOUITOU Abraham Bihi (1918)

TOUITOU Simon Shimon
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Simon Shimon
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec ??? Rachel :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   TOUITOU ??? (?)
                   TOUITOU ??? (?)
          avec AGOU Allala (? - 1978) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   TOUITOU ??? (1920 - 2020)
                   TOUITOU Maache (1940 Aflou)
                   TOUITOU Odette (?)
                   TOUITOU Victor (?)
                   TOUITOU Charlie (?)
                   TOUITOU Myriam (?)

TOUITOU Simon Shimon
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Abraham Zizi (1903 - 1975)
    Mère : SEBBAN Juliette Toumiya (1915 - 2005)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Joseph (?)
       TOUITOU Esther Noelle (?)
       TOUITOU Aziza (? - 2021)
       TOUITOU Jacques Jacob (?)
       TOUITOU Marcelle (?)
       TOUITOU Jean-Paul (?)
       TOUITOU Leon Eliyahou (?)
       TOUITOU Isaac Yitzhak (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Simon Shimon
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec SEBBAN Helene Aicha :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   TOUITOU Yoan Abraham (?)

TOUITOU Simon Shimon
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Yehoshoua Lucien
    Mère : TOUITOU Myriam
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Gisele (?)
       TOUITOU Dany (?)
       TOUITOU Aurelie (?)
       TOUITOU Lolla (?)
       TOUITOU Leonie (?)
       TOUITOU Bernard (?)
       TOUITOU Yvette (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Simon Shimon
          Nom de famille : TOUITOU
        Enfants :
           TOUITOU Royi (?)
           TOUITOU Yael (?)
           TOUITOU Ido (?)

TOUITOU Simone
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Fredj Abraham (1929 - 2019)
    Mère : SELLAM (BEN-HOUDOU) Dada Bessya (1938 - 2020)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Jacob Yaakov (?)
       TOUITOU Hanna (?)
       TOUITOU Rachel Rahel (?)
       TOUITOU Fernand (?)
       TOUITOU Haya (?)
       TOUITOU Rosalie (?)
       TOUITOU Shalom (?)
       TOUITOU Sara (?)
       TOUITOU Miriam (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Simone
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Soultana
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Soultana
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec DENAN ZENOU Abraham Albert (1907 - 1988) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Miriam Marie (1930)
                   DENAN ZENOU Tzipora Tzipi (?)
                   DENAN ZENOU Mickaël (?)
                   DENAN ZENOU Yehouda (?)
                   DENAN ZENOU Aziza (?)
                   DENAN ZENOU Eli (?)
                   DENAN ZENOU Yaakov (?)
                   DENAN ZENOU Ada (?)
                   DENAN ZENOU Mazal (?)

TOUITOU Soultana
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Yossef (1883) (Age à la naissance de l'enfant : 20 ans)
    Naissance :
          Date : avant 1903
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Soultana
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec ATTIA-BOUGREYNA Amran (1889) :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   ATTIA-BOUGREYNA Messaouda Miriam (1916 )

TOUITOU Stephane Baroukh
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Stephane Baroukh
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec CHEKROUN Rahel (1974) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   TOUITOU Alon (?)
                   TOUITOU Shirel (?)

TOUITOU Sylvie
    Arbre d'ascendance
    Mère : TOUITOU Charlie
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Muriel (?)
       TOUITOU Dominique (?)
       TOUITOU Corinne (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sylvie
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec BENHAMOU ??? :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   BENHAMOU Mickael (?)
                   BENHAMOU Johan (?)
                   BENHAMOU Annaël (?)

TOUITOU Tomer
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Eric
    Mère : ATTIA Golda (1962)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Yonathan (?)
       TOUITOU Roy (?)
       TOUITOU Sharon (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Tomer
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Victor
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Simon Shimon
    Mère : AGOU Allala (? - 1978)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU ??? (1920 - 2020)
       TOUITOU Maache (1940 Aflou)
       TOUITOU Charlie (?)
       TOUITOU Myriam (?)
       TOUITOU Odette (?)
       TOUITOU ??? (?)
       TOUITOU ??? (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Victor
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Viviane
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Nissim (1898 - 1991)
    Mère : ELBAZ Esther Manou (1902 - 1988)
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Gerard (?)
       TOUITOU Rolande (?)
       TOUITOU Jacques (?)
       TOUITOU Annie (?)
       TOUITOU Georges (?)
       TOUITOU Renee (?)
       TOUITOU Marie (?)
       TOUITOU Charles (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Viviane
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU William
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Daniel
    Mère : ATTIA Luna
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Yehoshoua Lucien (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : William
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Yael
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Simon Shimon
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU Ido (?)
       TOUITOU Royi (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yael
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Yael
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Pascal
    Mère : AMIACH Joelle
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU David (?)
       TOUITOU Mandel (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yael
          Nom de famille : TOUITOU

TOUITOU Yehoshoua Lucien
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Daniel
    Mère : ATTIA Luna
    Frères/Soeurs :
       TOUITOU William (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yehoshoua Lucien
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec TOUITOU Myriam :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   TOUITOU Yvette (?)
                   TOUITOU Gisele (?)
                   TOUITOU Bernard (?)
                   TOUITOU Simon Shimon (?)
                   TOUITOU Dany (?)
                   TOUITOU Leonie (?)
                   TOUITOU Aurelie (?)
                   TOUITOU Lolla (?)

TOUITOU Yitzhak Isaac
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : TOUITOU Abraham
    Naissance :
          Date : autour de 1872
          FNA : NO
    Référence à des données utilisées comme description :
                Fichier : Itshak Touitou pere de zizi.jpg

                  Itshak Touitou pere de zizi.jpg
                      Nom donné à un format dans lequel des informations peuvent être transcrites : jpg
    Profession : bijoutier
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yitzhak Isaac
          Nom de famille : TOUITOU
    Informations de famille :
          avec SEBBAN Aziza (1884) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1895 (23 ans)
                      Lieu : Laghouat Laghouat Algerie
                            MAP
                                  LATI : N33.800000
                                  LONG : E2.865140
                      FNA : NO
                Enfants :
                   TOUITOU Miriam Merieme (1899 Laghouat)
                   TOUITOU Saida (1901 Chellala)
                   TOUITOU Abraham Zizi (1903 Laghouat - 1975 Melun)

TOUITOU Yoan Abraham
    Arbre d'ascendance
    Père : TOUITOU Simon Shimon
    Mère : SEBBAN Helene Aicha
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Yoan Abraham
          Nom de famille : TOUITOU

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 02/12/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.